tadg-history-1

 

Op deze pagina geven we u een overzicht van de boekhoudkundige resultaten van de laatste boekjaren (2011-2017).
De meeste jaren worden positief afgesloten en zo kunnen de fondsen gebufferd worden om grotere realisaties te financieren.

Inkomsten

Terr@dialoog is voor zijn inkomsten afhankelijk van donaties zowel van bedrijven, scholen als van individuele sympathisanten die onze werking algemeen of via een specifiek project ondersteunen (deze laatste vindt u samengevat onder “Sponsoring”).
Sommige projecten worden ook ondersteund via subsidies van Overheidsinstanties en / of erkende Stichtingen.


 

Uitgaven

Op de uitzondering na, gaat 90% tot 97% van de middelen naar de realisatie van de projecten. De administratieve kosten – met inbegrip van de transferkosten van de budgetten naar de partnerlanden- schommelt rond de 5%.


 

Boekhoudkundige resultaten.