tadg-history-1

 

De vzw Terr@dialoog is ontstaan uit TC-Dialogue, de vzw die in 1995 door Prof.Dr. Willem Van Cotthem werd gesticht.

Prof. Van Cotthem doceerde gedurende meer dan 25 jaar Algemene Plantkunde en Toegepaste Plantkundige Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent (België). Vanuit zijn wetenschappelijke kennis en instelling zette hij zich in voor de strijd tegen de verwoestijning.
Prof. Van Cotthem ontwikkelde het bodemverbeterend mengsel TerraCottem. Deze bodemverbeteraar werd gebruikt in schooltuinen, vrouwentuinen en bij herbebossingprojecten in aride en semi-aride gebieden. Het grote voordeel was dat het water efficiënter kon gebruikt worden en de opbrengst en groeikansen sterk werden verhoogd.

Vanaf 1988 werden een groot aantal humanitaire projecten uitgevoerd, onder leiding van Prof. Van Cotthem. 
Enkele voorbeelden:
Burkina Faso (1988): ‘Bois de la Fraternisation’ herbebossing in Arbolle
Burkina Faso (1988-90): ‘Bois de l'Amité’ herbebossing in Niou
Ivoorkust (1993): herbebossing en gemeenschapstuinen in Sokoro en Yarabele

De groep sympathisanten groeide en zo werd in 1995 officieel de vzw TC-Dialogue opgericht. De objectieven bleven dezelfde: door groentetuinen en herbebossingprojecten de verwoestijning tegengaan en tegelijkertijd het lot van vooral vrouwen en kinderen in die droge gebieden verbeteren. Enkele voorbeelden van projecten:
Libanon (2001-2004): boomkwekerij met verspreiding van jonge bomen via scholen en dorpen
China (1995-1999): groentekweek in serres en herbebossing o.a. in de Gansuprovincie en in Binnen Mongolië.
Senegal (2000-2004): vrouwentuin ‘Keur Bou Natte’ in Toubacouta
India (2001): groentetuinen in droge bergstreek in Himachal Pradesh

(zie ook verder in het Archief - 'Afgeronde Projecten')

In juli 2006 besliste Prof.Dr. Willem Van Cotthem om persoonlijke redenen terug te treden uit de vzw. Het toenmalig bestuur wou de lopende projecten zeker verder zetten, maar de visie en de strategie werden aangepast en uitgebreid en afgestemd op de huidige inzichten rond ontwikkelingssamenwerking. Zo ontstond de vernieuwde organisatie Terr@dialoog. De lopende projecten worden, in samenspraak met alle partners, verder gerealiseerd. En, afhankelijk van de financiële draagkracht, kunnen ze nog uitgebreid worden en kunnen nieuwe projecten opgestart worden.