Atéda - Kpandéda

De drinkwatervoorziening vóór de sanering

Atéda - Kpandéda

Een open drinkwaterput, waar ook het vee kwam drinken

Atéda - Kpandéda

Tijdens het regenseizoen werd de rivier ook voor drinkwater gebruikt

Atéda - Kpandéda

Eerst werd de "SODIS" methode ingevoerd om het water te desinfecteren

Atéda - Kpandéda

Ook de schoolkinderen leerden de SODIS methode met eenvoudige petflessen

Atéda - Kpandéda

Ook in de afgelegen delen van het dorp wordt de SODIS methode toegelicht

Atéda - Kpandéda

Naast de school worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuwe boorput

Atéda - Kpandéda

......

Atéda - Kpandéda

De dorpsbewoners kijken naar de boorwerken, naast de stapel te plaatsen buizen

Atéda - Kpandéda

Op 76m diepte wordt een rijke waterlaag gevonden

Atéda - Kpandéda

Na afwerken worden de sleutels door wijlen Wyaou Tchamouza overhandigd

Atéda - Kpandéda

Zuiver water voor de leerlingen.....

Atéda - Kpandéda

....en voor de families

Atéda - Kpandéda

......

Atéda - Kpandéda

Het watercomité, enkele dorpsbewoners en de projectleider bij de boorput

Atéda - Kpandéda

In een afgelegen deel van het dorp wordt een klassieke waterput geplaatst

Atéda - Kpandéda

Door de rotsige bodem dient men gebruik te maken van boorhamers.....

Atéda - Kpandéda

Het eerste water wordt weggepompt...zelfs in het droogseizoen

Atéda - Kpandéda

Al is de put nog niet klaar, de dorpelingen komen reeds water halen

Atéda - Kpandéda

Ringen worden aangevoerd om de wanden in beton af te werken

Atéda - Kpandéda

Een metalen deksel kan de put afsluiten

Atéda - Kpandéda

Ook hier worden de sleutels overhandigd

Atéda - Kpandéda

Controle van de volledig afgewerkte put